Taal 

Boodschap, 25 april 2004

Lieve kinderen, ook vandaag roep ik je op, mijn boodschappen nog sterker te beleven in nederigheid en liefde, opdat de Heilige Geest je met zijn genade en kracht moge vervullen. Alleen op deze wijze zul je getuigen van vrede en vergeving zijn. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.
25 maart 2004 (Maandelijks)
25 mei 2004 (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen