Valoda 

Vēstījums no Medžugorjes, 2016.g. 25. Maijs

Mīļie bērni! Mana klātbūtne ir Dieva dāvana jums visiem un pamudinājums atgriezties. Sātans ir stiprs un vēlas jūsu sirdī un domās radīt jucekli un nemieru. Tāpēc jūs, bērniņi, lūdzieties, lai Svētais Gars jūs vada pa īsto prieka un miera ceļu. Es esmu ar jums un aizlūdzu par jums savu Dēlu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!
2.Maijs.2016. (Other)
2.Jūnijs.2016. (Other)
 
Par salīdzinājums ar cits voloda versija