Valoda 

Vēstījums no Medžugorjes, 2006.g. 2. Janvāris - Dievmātes vēstījums Mirjamai

Dārgie Bērni! Mans Dēls ir piedzimis, jūsu pestītājs ir kopā ar jums. Kas jums traucē pieņemt Viņu savās sirdīs? Cik daudz nevērtīgu lietu ir jūsu sirdīs. Šķīstiet un attīriet jūsu sirdis ar gavēni un lūgšanu. Atpazīstiet un pieņemiet manu Dēlu. Patiesu mieru un mīlestību spēj dāvāt jums vienīgi Viņš. Ceļš uz mūžīgo dzīvi ir vienīgi Viņā. Pateicos.
25.Decembris.2005. (Annual)
25.Janvāris.2006. (Monthly)
 
Par salīdzinājums ar cits voloda versija