Jezik 

Poruka, 25. rujan 1989.

Draga djeco! Danas vas pozivam da Bogu zahvaljujete za sve darove koje ste otkrili tijekom svog života. I za najmanji dar koji ste osjetili. Ja zahvaljujem s vama i želim da svi osjetite radost darova, i da Bog bude sve svakome od vas. A onda, dječice, moći ćete neprestano rasti na putu svetosti. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!
25. kolovoz 1989 (Mjesečne)
25. listopad 1989 (Mjesečne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete