Jezik 
Draga djeco! Pozivam vas da se potpuno odlučite za Boga. Molim vas, draga djeco, da se potpuno predate i moći ćete živjeti prema svemu onome što ja govorim: neće vam biti teško da se potpuno predate Bogu. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!
26. prosinac 1985 (Tjedne)
9. siječanj 1986 (Tjedne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete