Jezik 
Draga djeco! Želim zahvaliti svima koji ste slušali moje poruke i koji ste na dan Božića živjeli kako sam rekla. Želim vas od sada neokaljane grijehom voditi dalje u ljubavi. Prepustite mi svoja srca. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!
19. prosinac 1985 (Tjedne)
2. siječanj 1986 (Tjedne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete