Jezik 
Draga djeco! Molite, jer sotona i dalje želi da pomrsi moje planove. Molite srcem i u molitvi predajte Isusu sebe!
2. kolovoz 1984 (Tjedne)
14. kolovoz 1984 (Tjedne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete