Jezik 
Bio je blagdan UZAŠAŠĆA. Prisutno je bilo dosta svijeta sa strane. Gospa nije uputila poruku za župu. Rekla je vidjelici Mariji da će uputiti poruku u subotu, da se u nedjelju pod pučkom misom rekne.
24. svibanj 1984 (Tjedne)
2. lipanj 1984 (Tjedne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete