Jezik 
I večeras sam vam, draga djeco, na poseban način zahvalna što ste tu. Neprestano se klanjajte Presvetom Oltarskom Sakramentu. Ja sam uvijek prisutna kad se vjernici klanjaju. Tada se dobivaju posebne milosti.
8. ožujak 1984 (Tjedne)
22. ožujak 1984 (Tjedne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete