Poruka, 25. rujan 2018.

Jezik 

Poruka, 25. rujan 2018.

Draga djeco! I priroda vam pruža znakove svoje ljubavi preko plodova koje vam daje. I, vi, ste mojim dolaskom primili obilje darova i plodova. Dječice, koliko ste odgovorili mom pozivu, Bog zna. Ja vas pozivam: Nije kasno, odlučite se za svetost i život s Bogom u milosti i miru! Bog će vas blagosloviti i dati vam stostruko, ako se u Njega ufate. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.
2. rujan 2018 (Posebne)
2. listopad 2018 (Posebne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete