Jezik 
Draga djeco! Moja prisutnost je dar od Boga za sve vas i poticaj na obraćenje. Sotona je jak i želi u vaša srca i misli staviti nered i nemir. Zato vi, dječice, molite da bi vas Duh Sveti vodio pravim putem radosti i mira. Ja sam s vama i zagovaram pred mojim Sinom za vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.
2. svibanj 2016 (Posebne)
2. lipanj 2016 (Posebne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete