Jezik 

Poruka, 25. rujan 2014.

Draga djeco! I danas vas pozivam da i vi budete kao zvijezde koje svojim sjajem daju svjetlost i ljepotu drugima da se raduju. Dječice, budite i vi sjaj, ljepota, radost i mir, a napose molitva za sve one koji su daleko od moje ljubavi i ljubavi moga sina Isusa. Dječice, svjedočite svoju vjeru i molitvu u radosti, u radosti vjere koja je u vašim srcima i molite za mir koji je dragocjeni dar od Boga. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.
2. rujan 2014 (Posebne)
2. listopad 2014 (Posebne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete