Jezik 
Draga djeco! Otvorite vaša srca milosti koju vam Bog daje preko mene kao cvijet koji se otvara toplim zrakama sunca. Budite molitva i ljubav za sve one koji su daleko od Boga i Njegove ljubavi. Ja sam s vama i za sve vas zagovaram pred mojim sinom Isusom i ljubim vas neizmjernom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.
2. travanj 2014 (Posebne)
2. svibanj 2014 (Posebne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete