Jezik 

Poruka, 2. rujan 2010. - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco, uz vas sam jer vam želim pomoći u svladavanju kušnji koje ovo vrijeme pročišćenja stavlja pred vas. Djeco moja, jedna od njih je ne opraštati i ne tražiti oprost. Svaki grijeh vrijeda Ljubav i udaljava vas od nje – a Ljubav je moj Sin! Zato, djeco moja, ako želite koračati sa mnom k miru Božje ljubavi morate naučiti opraštati i tražiti oprost. Hvala vam.
25. kolovoz 2010 (Mjesečne)
25. rujan 2010 (Mjesečne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete