Language 

رسالة, ژانويه 25 2011

فرزندان عزيزم ! امروز نيز من با شما هستم و شما مي‌نگرم و شما را بركت مي‌دهم. و من اميدم را از دست نداده‌ام براي جهانيكه به سمت نيكويي تغيير كند و در قلب مردمانش صلح و آرامش سلطنت كند. شادي در جهان شروع به سلطنت خواهد كرد زيرا شما وجودتان را به كلام من و عشق خداوند بازكرده‌ايد. روح‌القدس بسيار از كساني را كه به او جواب آري دهند را تغيير مي دهد . بنابراين ميخواهم به شما بگويم كه از اينكه به پيغام من گوش فرا داديد متشكرم.
ژانويه 2 2011 (Other)
فوريه 2 2011 (Other)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose