Language 

رسالة, ژانويه 25 2010

فرزندان عزيزم! شايد اين لحظه زماني براي دعاي شخصي شما باشد كه به دنبال ايماني هستيد كه در قلبهاي شما رشد كند. و تا شهادتي شادي‌بخش براي رشد ديگران باشد. من با شما هستم و ميخواهم به همه شما الهام بخشم ، رشد دهم و احيا كنم در خداوندي كه شما را آفريده است. متشكرم براي اين كه پيغام مرا شنيديد.
ژانويه 2 2010 (Other)
فوريه 2 2010 (Other)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose