Language 

رسالة, ژانويه 2 2006

فرزندان عزيزم پسرم متولد شده است. نجات‌دهنده شما اينجا با شماست. چه چيزي جلوي قلبهاي شما را براي پذيرفتن او مي‌گيرد؟ چه چيزهايي اشتباه است؟ با روزه و دعا آنها را پاك كنيد. پسرم را شناخته و او را دريافت كنيد. او تنها كسي است كه به شما آرامش حقيقي و عشق حقيقي را مي‌دهد. راه زندگي ابدي فرزند من است. متشكرم.
دسامبر 25 2005 (Monthly)
ژانويه 25 2006 (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose