Language 

Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos | Site Map  | About

www.medjugorje.ws » PDA version » Medjugorje Videos » Videos Messagio di Medjugorje » Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Bảy 2014 - Videos Messagio di Medjugorje -- Medjugorje Message - July 25, 2014 - 25 luglio 2014

Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - July 25, 2014 - 25 luglio 2014

Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Bảy 2014

Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Bảy 2014

Các con yêu dấu, Các con không ý thức về những ân sủng mà các con đang sống vào thời điểm này là thời gian Đấng Tối Cao đang ban những dấu chỉ cho các con để mở lòng ra và để hoán cải. Các con hãy trở về với Thiên Chúa và với sự cầu nguyện, và nguyện ước sự cầu nguyện bắt đầu thống trị trong tâm hồn, gia đình và cộng đoàn các con, để rồi Thánh Thần Chúa có thể hướng dẫn và tác động các con để mọi ngày rộng mở lòng hơn tới Thánh Ý Chúa và tới những hoạch định của Ngài cho mỗi người các con. Mẹ ở cùng các con và cùng với các thánh và thiên thần cầu bầu cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.
 

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions  | Our Lady of Medjugorje Messages  | Medjugorje News & Articles  | Pictures & Photos  | Medjugorje Videos