Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Medjugorje WebSite - Aktualizace » Medjugorje WebSite - Aktualizace

Medjugorje WebSite - Aktualizace za rok 2010

1. leden 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Marija
Other languages: English, Čeština, Español, Polski, Русский, Slovenčina, Suomi
Dne 1. ledna 2010, o slavnosti Panny Marie Matky Boží měla nahoře na Podbrdu u Bílé sochy Panny Marie, zjevení vizionářka Marija Pavlović - Lunetti. Zjevení bylo ohlášeno na 22. hodinu. Sešlo se tam mnoho poutníků, zejména Italů. Dlouhodobě pršelo a všude bylo mnoho vody a kluzkého bláta. Shromáždění se společně modlilo Růženec, který vedla vizionářka Marija a další.
Panna Maria se zjevila podstatně později než bylo ohlášeno. Po zjevení vyprávěla vizionářka Marija o průběhu zjevení a sdělila poselství.
Panna Maria se zjevila mimořádně radostná a spolu s ní se zjevilo tak veliké množství andělů, že jí zakrývali celý plášť.
Panna Maria dala stručné a jasné poselství:
Drahé děti! Vy jste moje naděje! Vy jste moje radost! Obracejte se a žijte moje poselství s radostí!
Potom se shromáždění modlilo ještě sedm otčenášů, zdrávasů a sláva Otci a po skončení těchto modliteb Marija vizionářka dodala: "Nyní jděte pomalu (bylo kluzko) a všichni ti andělé, kteří se zjevili s Pannou Marií vás budou provázet!"
Potom se déšť změnil v mrholení. Druhý den ráno svítilo slunce.
2. leden 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Zjevení proběhlo v obvyklém čase kolem 9. hodiny dopoledne opět v Mirjanině rodinném domě obleženém poutníky. Množství poutníků setrvávalo na modlitbách u Modrého kříže.
Drahé děti, dnes vás vyzývám, abyste s plnou důvěrou a láskou šli se mnou, protože já vás chci seznámit se svým Synem. Nebojte se, děti moje. Já jsem tu s vámi. Při vás jsem. Ukazuji vám cestu, jak odpustíte sobě, odpustíte druhým a s upřímnou kajícností v srdci kleknete před Otce. Učiňte, aby ve vás zemřelo všechno to, co vám brání, abyste milovali a zachraňovali, abyste byli při Něm a v Něm. Rozhodněte se pro nový počátek, počátek upřímné lásky samého Boha. Děkuji vám.
2. leden 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Va
6. leden 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen / Autor: Vittorio, Bologna
Apparition Mirjana January 2010

An apparition of Our Lady of Medjugorje for Mirjana, 2. January 2010

9. leden 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages
New Years Eve Holy Mass Cardinal Schonborn
10. leden 2010 /  Sekce: Picture & Photo Galleries - Kategorie: Medjugorje Photos - Pictures Gallery
Descript
23. leden 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality
You My God
25. leden 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! Ať vám tento čas bude časem osobní modlitby, aby tak ve vašich srdcích rostlo semeno víry a ať vzroste v radostné svědčení druhým. Já jsem s vámi a všechny vás chci povzbudit: Rosťte a radujte se v Pánu, který vás stvořil. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. únor 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, mateřskou láskou vás dnes vybízím, abyste byly svícnem všem duším, které bloudí v temnotě nepoznávání lásky Boží. Abyste co nejsilněji svítily a co nejvíce duší přitáhly. Nedovolte, aby nepravdy, které vycházejí z vašich úst, umlčely vaše svědomí. Buďte dokonalí! Já vás vedu mateřskou rukou, rukou lásky. Děkuji vám.
3. únor 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen / Autor: Vittorio, Bologna
Apparition Mirjana February 2010

An apparition of Our Lady of Medjugorje for Mirjana, 2. February 2009

6. únor 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Song lyrics included, Music with pictures, Medjugorje Pilgrimages
Mary We Are All Yours

A beautiful devotional song to Mary with pictures from Medjugorje and devotional pictures. With lyrics in Italian, English, Polish and Czech languages.

14. únor 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Adoramus Te Domine
25. únor 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Prof. Dr. Adalbert Rebic
Drahé děti! V tomto milostiplném čase, kdy se i příroda připravuje vydat ty nejkrásnější barvy v roce, vás já vyzývám, dítka, otevřete svá srdce Bohu Stvořiteli, aby vás On proměnil a utvářel podle svého obrazu, aby se tak všechno dobro, které usnulo ve vašem srdci, probudilo k novému životu a k touze po věčnosti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
27. únor 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Song lyrics included, Wide screen
Libera Voca Me

A beautiful video and music from a vocal group with angel voices Libera.

2. březen 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! V tomto zvláštním čase vašeho úsilí, abyste byly co nejblíže mému Synu, jeho utrpení, ale i lásky se kterou je nesl, vám chci říci, že jsem s vámi. Pomohu vám, abyste překonaly klam a zkoušky s mojí milostí. Naučím vás lásce, lásce, která smazává všechny hříchy a dělá vás dokonalými, lásce, která vám dává mír mého Syna, nyní i navěky. Pokoj s vámi a ve vás, protože já jsem Královna míru. Děkuji vám.
Panna Maria požehnala všem přítomným i všechny náboženské předměty, ale zvláště všem přítomným kněžím!
6. březen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen / Autor: Vittorio, Bologna
Marija Pavlovic Verona

Apparition of Medjugorje Queen of Peace to visionary Marija Pavlovic, 27. February at Verona

6. březen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality, Song lyrics included, Wide screen
Panis Angelicus Chloe Agnew Celtic Woman

A very beatiful song performed by Celtic Woman concert live from the helix Center in Dublin, Ireland

8. březen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen / Autor: Vittorio, Bologna
Mirjana March 2010

Apparition of Our Lady in Medjugorje for Mirjana, 2. March 2010

13. březen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Documentary, Wide screen
Medjugorje Documentario Storico
13. březen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Gospa2000
Mother Mary

Mother Maria is composed and sung by Mary Teresa Doogan. The track is from the CD Here is Love by Family Doogan & Friends.

17. březen 2010 , 20:12 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje News
Vatican Confirms Pope Benedict Xvi International Commission

Vatican confirms Pope Benedict XVI has set up an international commission to investigate the authenticity of the reported apparitions by the Virgin Mary at Medjugorje, Bosnia and Herzegovina.

18. březen 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981. do 25. prosince 1982. Při posledním každodenním zjevení ji Panna Maria sdělila desáté tajemství, řekla, že se jí bude zjevovat jednou ročně, a to 18. března. Tak tomu i bylo po všechny uplynulé roky. Několik tisíc poutníků se shromáždilo na modlitbu růžence u Modrého kříže. Zjevení začalo ve 13,50 hod. a trvalo do 13,54 hod.
Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste milovaly celým srdcem svým a celou duší svojí. Proste o dar lásky, protože, když duše miluje, ona k sobě volá mého Syna. Můj Syn neodmítá ty, kteří ho volají a kteří chtějí žít podle něj. Modlete se za ty, kteří nechápou lásku, kteří nerozumějí, co znamená milovat. Modlete se, aby jim Bůh byl Otec, a ne soudce. Děti moje, buďte vy mými apoštoly, buďte mojí řekou lásky. Já vás potřebuji. Děkuji vám.
17. březen 2010 , 20:12 , Aktualizováno 20. březen 2010 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje, Vatikán
Other languages: English, Čeština, Hrvatski, Italiano
Medjugorje

Svatá Stolice při Kongregaci pro nauku víry založila Mezinárodní komisi, která bude zkoumat fenomén Medžugorje, jak sdělil Tiskový úřad Svaté Stolice ve středu 17. března. Komisi předsedá kardinál Camillo Ruini, ale v komisi jsou i další kardinálové, biskupové, odborníci a znalci.

20. březen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Medjugorje Pilgrimages
Medjugorje Wonderfull Place

A tribute to Medjugorje, a place where for more than 25 years occur Marian apparitions and also a place of countless pilgrimages and conversions.

Un omaggio a Medjugorje, luogo dove da oltre 25 anni si verificano le apparizioni Mariane. Luogo anche di innumerevoli pellegrinaggi e conversioni.

25. březen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Mirjana Birthday 2010

Apparition of Our Lady in Medjugorje for Mirjana, 18. March 2010

25. březen 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! I dnes vás všechny chci pozvat, abyste byli silní v modlitbě i v momentech, kdy vás přepadnou zkoušky. Žijte v radosti a pokoře své křesťanské povolání a svědčte všem. Já jsem s vámi a všechny vás nosím před svého Syna Ježíše a On vám bude síla a podpora. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
27. březen 2010 , Původně publikováno květen, 2001 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Svědectví
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Italiano, Polski
Testimony Candace Evans

„ Jmenuji se Candace Evans, je mi 43 let a bydlím se svým mužem a devítiletým synem v New Hampshiru, USA. Moji rodiče, oba zemřelí, byli Židé. Matka byla ateistka. Doma jsme nikdy nemluvili o náboženství, takže ve svém dětství jsem nedostala duchovní výchovu ani vyučování, a později jako dospělá také ne.

27. březen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality, Music with pictures / Autor: Angelina
Marys Way Cross Angelina

"The Way of the Cross" is not only a great testimony to an inner depth and maturity, but it is in fact a school for interiority and consolation. It is also a school for the examination of conscience, for conversion, for inner transformation and compassion - not as sentimentality, as a mere feeling, but as a disturbing experience that knocks on the door or my heart, that obliges me to know myself and to become a better person." - Pope Benedict XVI

2. duben 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Také dnes, na Velký pátek, se shromáždilo v Medžugorji množství věřících u Modrého kříže na úpatí Podbra, protože měla vizionářka Mirjana Soldo, zjevení Panny Marie. Panna Maria požehnala všem přítomným a všechny náboženské předměty a dala následující poselství:
Drahé děti, dnes vám žehnám zvláštním způsobem a prosím, abyste se vrátily na pravou cestu k mému Synovi, vašemu Spasiteli a Vykupiteli, tomu, který vám dal život věčný. Zamyslete se nad vším lidským, nad vším co vám nedá, abyste šli za mým Synem, nad pomíjejícností a nedokonalostí a omezeností, a pak myslete na mého Syna, na jeho Božskou nesmírnost. Odevzdaností a modlitbou zušlechtěte svoje tělo a zdokonalte duši. Buďte připraveni, děti moje. Děkuji vám!
Zatím co Panna Maria odcházela Mirjana viděla za ní veliký zlatý kříž.
2. duben 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen / Autor: Vittorio, Bologna
Apparition Mirjana April 2010

An apparition of Our Lady of Medjugorje for Mirjana, 2. April 2010

2. duben 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures / Autor: Gospa2000
Veneration Of The Cross

The Cross and the Crucifix, images from Medjugorje.

11. duben 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Divine Mercy Flood My Soul Annie Karto

Annie Karto is a Catholic singer/songwriter from Treasure Island, Florida. Annie hopes to stir the flame in the Catholic Church through the power of God's great gift of music. The HEALING MERCY OF GOD is the heart of her music ministry, along with singing of the beautiful sacraments of the Catholic Church, and honoring the Blessed Mother Mary.

11. duben 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality
Divine Mercy Child Shall Lead Them
11. duben 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality
Divine Mercy Chaplet Song Generations

This Telly Award winning DVD recreates the beloved contemporary melody of The Divine Mercy Chaplet in Song, made popular on EWTN. Hear the voices of hundreds of children, teens, parents and grandparents as they pray for the poor, for the dying, and the unborn. Crossing all denominational lines and spanning all generations, Christians unite to tell the world about God's mercy. Available at http://www.generationsuniteinprayer.com

13. duben 2010 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Vatikán
Other languages: English, Čeština, Français, Italiano
Medjugorje Vatican

Vatikán. K prvnímu zasedání se 26. března letošního roku sešla Mezinárodní vyšetřovací komise o Medjugorii. Má 17 členů. Jejím předsedou je kardinál Camillo Ruini, emeritní generální vikář Svatého otce pro diecézi Řím.

17. duben 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Eucharistic Adoration
24. duben 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen
Franciscan Spirit St Francis Assisi

We know that St. Francis desired and believed his life to be an imitation of Jesus. His conviction that he was but an imitator preserved him from all temptation to pride, and enabled him to proclaim his views with incomparable vigor, without seeming in the least to be preaching himself.

This is naturally explained by the fact that St. Francis never consented to occupy himself with questions of doctrine. For him faith was not of the intellectual but the moral domain; it is the consecration of the heart.

25. duben 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Prof. Dr. Adalbert Rebic
Drahé děti! V tomto čase, kdy se zvláštním způsobem modlíte a žádáte moji přímluvu, vybízím vás, dítka, modlete se, abych vám skrze vaše modlitby mohla pomoci, aby se co nejvíce srdcí otevřelo mým poselstvím. Modlete se na moje úmysly. Já jsem s vámi a přimlouvám se před svým Synem za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
1. květen 2010 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Svědectví
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
Experiences Pilgrims Medjugorje

V této době ve které Církev slaví tajemství vzkříšení, v době která trvá 50 dnů je Medžugorje charakterizováno množstvím poutníků mezi nimiž se novináři radiostanice ''Mir'' Medžugorje setkali s mnohými zajímavými osobnostmi vhodnými pro interview. Tak například korejský kněz Kim Yong Hwan, vypráví, že o Medžugorje slyšel poprvé až v roce 2001. Téhož roku se naplnilo 25 let jeho kněžského života. Byl to pro něj rok veliké krize, protože prožíval hlubokou prázdnotu.

1. květen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality
Saint Joseph Hidden Life
2. květen 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Dnes vás dobrý Otec mým prostřednictvím volá, abyste se s duší naplněnou láskou vydaly na duchovní návštěvu. Drahé děti, naplňte se milostí, upřímně se kajte za hříchy a dychtěte po dobru. Dychtěte i jménem těch, kteří nepoznali dokonalost dobra. Budete Bohu milejší. Děkuji vám.
Zjevení se uskutečnilo u Modrého kříže na úpatí Podbrda za účasti nezvyklého počtu poutníků, zejména Italů. Panna Maria požehnala všem přítomným, ale zejména kněžím.
3. květen 2010 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
International Priests Seminar 15

Patnáctý mezinárodní seminář pro kněze se bude konat v Medžugorji
od 28. června do 3. července 2010.


Téma semináře je:
«Vzchopte se, já jsem přemohl svět! (J 16,33) »
6. květen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Apparition Mirjana May 2010

An apparition of Our Lady of Medjugorje for Mirjana, 2. May 2010

8. květen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Documentary, Italian only
Italia Sul Due Medjugorje Chiara Amirante

Italia sul Due, talk pomeridiano di Rai 2, dedica un'intera puntata a Medjugorje con interviste a Paolo Brosio. In Studio anche Chiara Amirante, fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti.

8. květen 2010 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Svědectví / Autor: Cristina Palici
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Italiano
Mary Invited Me Into Her Home

Pamätám si, keď som prvýkrát našla Medžugorské ozvenyv podzemnej kaplnke grécko-katolíckeho kostola v našom meste. Bolo to v roku 1997 v malom meste na severe Rumunska a nemala som vtedy ešte ani 17 rokov. Pre mňa, ktorá som mala hlad po živom slove a potrebu stretnúť ľudí, ktorí cítia ten istý smäd po nekonečne, bol tento malý časopis obrovským darom. Hneď som pocítila, že posolstvá Panny Márie ma živili, oslobodzovali a ponárali do Svetla, ktoré všetko vo mne napĺňalo. A potom články, v ktorých ľudia rozprávali svoju vlastnú skúsenosť s Bohom, či rozprávali o udalosti každodenného života a lebo zvláštnosti života Cirkvi, ma nekonečne tešili, lebo som pochopila, že som nebola sama, ktorá žila túto veľkú túžbu po Bohu, po svätosti, po úplnom darovaní vlastného života, ale že som časťou tela, Kristovho tela, ktoré celou svojou silou smeruje k Otcovi.

8. květen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures
Hail Queen Of Peace
13. květen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality, Music with pictures
Veni Sancte Spiritus
21. květen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality, Song lyrics included, Music with pictures
Come Holy Spirit
25. květen 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Ljubo Kurtović, OFM
Drahé děti! Bůh vám dal milost, abyste žily a chránily všechno dobré, co je ve vás i kolem vás, a abyste povzbuzovaly druhé, aby byli lepší a svatější, ale ani satan nespí a přes modernizmus vás odvrací a vede na svoji cestu. Proto, dítka, v lásce k mému Neposkvrněnému Srdci, milujte Boha nadevšechno a žijte jeho přikázání. Tak váš život bude mít smysl a mír bude vládnout na zemi. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
29. květen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Documentary, Italian only
Italia Sul Due Don Davide Banzata Mirjana Andrea Bocelli
29. květen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality, Song lyrics included, Music with pictures
Cecilia Pie Jesu

"Pie Jesu" is from Cecilia's album "The Healing Voice", and this is a simple but very touching prayer.

2. červen 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, dnes vás vyzývám, abyste půstem a modlitbou prorazily cestu, kterou můj Syn vejde do vašeho srdce. Přijměte mne jako matku a posla Boží lásky a touhy po vaší spáse. Osvoboďte se všeho toho z minulosti co vás zatěžuje a dává pocit viny, všeho toho, co vás dovedlo do klamu – temnoty. Přijměte světlo. Zroďte se znovu ve spravedlnosti mého Syna. Děkuji vám!
3. červen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Apparition Mirjana June 2010

An apparition of Our Lady of Medjugorje for Mirjana, 2. June 2010

3. červen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures
Christe Domine Jesu Christ Lord Jesus
4. červen 2010 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Svědectví
Testimony Ivan Filipovic

"Jediný způsob, jak se člověk ze smrti vrátí do života, je setkání se Vzkříšeným Ježíšem. Buďme proroky nové doby. Řekněme světu, že Kristus žije i dnes." Otec Ivan Filipović, kněz komunity Cenacolo.

25. červen 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Ljubo Kurtović, OFM
Drahé děti! S radostí vás všechny vyzývám, žijte moje poselství s radostí. Jenom tak budete moci být, dítka, blíže mému Synu. Já vás chci všechny vést jenom k Němu a v Něm najdete pravý mír a radost svého srdce. Všem vám žehnám a miluji vás nesmírnou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. červen 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Ivanka
Vizionářka Ivanka Ivanković Elez měla pravidelné zjevení 25. června 2010.
Při příležitosti posledního každodenního zjevení, 7. května 1985, svěřila Panna Maria Ivance 10. tajemství a řekla jí, že po celý život bude mít zjevení jednou do roka, a to na výročí zjevení. Tak tomu bylo i letos. Zjevení, které trvalo 6 minut, měla Ivanka ve svém rodinném domě. Zjevení se účastnila jen Ivančina rodina. Po zjevení vizionářka Ivanka řekla:
'Panna Maria se mnou mluvila o 5. tajemství a na konec řekla:'
Drahé děti, přijměte moje mateřské požehnání.
2. červenec 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Moje mateřská výzva, kterou vám dnes dávám je výzva pravdy a života. Můj Syn, který je život, vás skutečně miluje a zná. Abyste poznaly a milovaly sebe, musíte poznat mého Syna, a abyste poznaly a milovaly druhé, musíte v nich vidět mého Syna. Proto, děti moje, modlete se, modlete se, abyste pochopily a svobodným duchem se odevzdaly a v plnosti proměnily a tím způsobem Království nebeské ve svém srdci na zemi měly. Děkuji vám.
5. červenec 2010 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano, Magyar, Polski
29th Anniversary Our Lady Apparitions

Od úterý, 15. června, kdy začala Devítidenní pobožnost ke Královně Míru, se farníci a poutníci každý den v 16 hodin modlili Růženec na Kopci Zjevení – Podbrdu, jako projev osobní vděčnosti Bohu za všechny milosti udělené prostřednictvím Nebeské Matky. Večerní modlitební - liturgický program začínal v 18 hodin modlitbou Růžence, následovala slavnostní mše svatá v 19 hodin, které prvních sedm dnů předsedali medžugorští františkáni. Poslední dva dny novény a hlavní mši svaté na 29. výročí zjevení předsedal prof. dr. Tomislav Ivančić ze Záhřebu. Cesty na Kopec Zjevení i na Križevac byly každým dnem užší pro počet poutníků, který se každým dnem zvyšoval.

5. červenec 2010 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Discourse Apostolic Nuncio Archishop Allesandro D Errico

Projev apoštolského nuncia v Bosně Hercegovině, arcibiskupa Alessandra D’errica během eucharistické liturgie při příležitosti společného zasedání Biskupské konference Bosny Hercegoviny a Chorvatské biskupské konference, v Mostaru 24. května 2010.

5. červenec 2010 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Svědectví
Jesus Tell Me What Do You Want From Me

Volám sa otec Radek Maláč, pochádzam z Čiech. Tri roky som Kristov kňaz a v súčasnosti slúžim ako kaplán vo farnosti Zábřeh. Do svojich 16-tich rokov som vôbec neveril v Boha; bol som ateista. Mojím veľkým obdarovaním a posilnením viery v Boha bola moja prvá púť do Medžugoria v auguste 1995. Dnes sa smejem nad tým, keď si spomeniem, čo som pred pätnástimi rokmi prežíval. Vtedy mi však do smiechu nebolo; bolo mi veľmi ťažko. Chcel som sa oženiť, nájsť si peknú veriacu ženu, no ani jedno dievča nemalo o mňa záujem.

5. červenec 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Apparition Mirjana July 2010

An apparition of Our Lady of Medjugorje for Mirjana, 2. July 2010

1. červen 2010 , Aktualizováno 7. červenec 2010 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Medjugorje News
 • Patnáctý mezinárodní seminář pro kněze
 • Statistika za červen 2010
10. duben 2010 , Aktualizováno 7. červenec 2010 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje, Festival Mladifest
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
International Youth Prayer Festival 21 Medjugorje

Medžugorje, 1. - 6. 8. 2010.

„Mistře dobrý, co mám činit, abych získal život věčný?“ (Mk 10,17)

17. červenec 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Documentary, Italian only, Wide screen
Rete 4 Top Secret Testimonianze Medjugorje

Trasmissione Top Secret su Rete 4, 30 giugno - prima parte e seconda parte con le testimomianze da Medjugorje - Ilaria ( Uscita dall'anoressia), Diana (Uscita dalla droga), Betty e figlio Joshua, Raffaella, Paulo Brosio.

5. červenec 2010 , Aktualizováno 17. červenec 2010 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Svědectví
Other languages: English, Čeština, Hrvatski, Italiano, Magyar
Priest Exorcist No Longer Live Without Medjugorje

Kněz Leonid, redemptorista, z Ukrajinské provincie, se účastnil 15. mezinárodního kněžského semináře v Medžugorji, a podal účastníkům semináře a potom i novinářům radiostanice Mir Medžugorje, nevšední svědectví, které přinášíme v plném znění:

24. červenec 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Documentary, Italian only
Nuovi Orizzonti Speciale Brasile

Prima e Seconda Parte - della puntata del 30 Marzo 2010 su RAI 2

24. červenec 2010 /  Sekce: Picture & Photo Galleries - Kategorie: Medjugorje Photos - Pictures Gallery
Descript

Patrik Rezac and Jozef Fiala decided to come by bicycle from Czech Republic, and they cycled for more than 9 days to finalise the journey of 1200 km. “We travelled through Slovakia, then Austria and there we received blessing from priest for those who are travelling. We continued our journey towards the Shrine of Marija Bistrica, and at the end came to Medjugorje.

24. červenec 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest
Festival Youth Medjugorje 2009
7. červenec 2010 , Aktualizováno 25. červenec 2010 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Medjugorje News
 • Setkání v Medžugorji
 • Z Čech na bicyklech do Medžugorje
 • Všude je cítit Mariinu přítomnost (15.07.2010)
31. červenec 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Documentary, Italian only
Vita Che Rinasce Nuovi Orizzonti

Format televisivo su Telepace. con Don Davide Banzato, Silvia Piasentini, Chiara Amirante, Fabio Salvatore in studio (estratto)

1. srpen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Documentary, Italian only
Medjugorje Trasmissione Santi Se Non Solo Canale Italia

Canale Italia trasmissione su Medjugorje del 31 luglio

1. srpen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Wide screen
Medjugorje Message July 2010

Our Lady's monthly message given to Marija Pavlovic-Lunetti on July 25, 2010

2. srpen 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste spolu se mnou ve svých srdcích začaly tvořit Království Nebeské; ať zapomenete na to osobní a vedeni příkladem mého Syna pomýšlíte na Boží. Co si On od vás přeje? Nedovolujte satanu, aby vám otevíral cesty pozemského štěstí, cesty na kterých není můj Syn. Děti moje, falešné jsou a krátce trvají. Můj Syn je. Já vám nabízím věčné štěstí a mír, jednotu s mým Synem, s Bohem. Nabízím vám Království Boží. Děkuji vám.
7. srpen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Documentary
Medjugorje 20 Anos

Vídeo comemorativo para os 20 anos da Virgem Maria em Medjugorje

7. srpen 2010 /  Sekce: Picture & Photo Galleries - Kategorie: Medjugorje Photos - Pictures Gallery, Youth Festival 'Mladifest', Medjugorje
Descript

Photos from the Medjugorje Festival during 1. - 6. August, 2010.

8. srpen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages, Wide screen / Autor: The Gospa Messages
Mirjana August 2010 Message

Photo and music accompanying the message of Our Lady of Medjugorje for Mirjana, 2. August 2010

8. srpen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Apparition Mirjana August 2010

An apparition of Our Lady of Medjugorje for Mirjana, 2. August 2010

8. srpen 2010 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje, Festival Mladifest
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano
Youth Festival Medjugorje 2010

Mladifest, které bylo zahájeno v neděli 1. srpna 2010 pod heslem „Mistře Dobrý, co mám činit, abych získal život věčný“ , skončilo v pátek 6. srpna děkovnou mší svatou v pět hodin ráno na Križevaci. Mši svaté předsedal vedl fra Danko Perutina. Večer před tím, 5. srpna, medžugorský farář, fra Petar Vlašić, jako hostitel, poděkoval všem, popřál jim šťastný návrat a pozval všechny shromážděné na následující 22. Mladifest, který se bude konat v Medžugorji v roce 2011.

8. srpen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Festival Mladifest
Beginning Festival Of Youth Medjugorje 2010

Beginning of Festival of Youth in Medjugorje, songs, Mass and adoration.

Inizio del Festival dei Giovani a Medjugorje, canti, Messa e adorazione.

9. srpen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest
Presentation Cenacolo Medjugorje International Youth Festival 2010

Presentation of the community Cenacolo on the International Youth Festival Medjugorje 2010

10. srpen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Festival Mladifest
Holy Communion Youth Festival Mladifest Medjugorje 2010
14. srpen 2010 , Aktualizováno 15. srpen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Testimonies
Festival Mladifest Testimonianze Catechesi

Varie testimonianze, catechesi e altri, adesso in totale 31 video!

17. srpen 2010 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Festival Mladifest
Discourses Youth Festival 2010
 • „Mistře dobrý, co mám dělat, abych získal život věčný?“ Mladý, bohatý, poctivý, ale spoutaný (Mk 10, 17-27)
 • Promluva fra Ljuba Kurtoviče na 21. Mladifest
8. srpen 2010 , Aktualizováno 17. srpen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Festival Mladifest, Wide screen
Sanctus Mladifest 2010

Included lyrics in Latino, English, Italiano, Español, Français, Deutsch, Nederlands, Polski, Português, Русский, Česky, Tiếng Việt

18. srpen 2010 , Aktualizováno 19. srpen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Documentary, Visionaries, Wide screen
Bbc Man Who Sees Virgin Mary

Updated: Now watch full Allan Little's film, which was played on Newsnight on Wednesday 18 August 2010 at 10.30pm on BBC Two

25. únor 2010 , Aktualizováno 21. srpen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Documentary, Wide screen
Viaggio Medjugorje Paolo Brosio

Alta risoluzione della trasmissione insieme a Paolo Brosio, momenti, testimonianze ed emozioni del pellegrinaggio a Medjugorje, nello Speciale di Rete 4 trasmesso la notte di Martedì 29.12.2009.

22. srpen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Festival Mladifest, Wide screen
Youth Festival Medjugorje 2010 Photos
25. červenec 2010 , Aktualizováno 25. srpen 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Prof. Dr. Adalbert Rebic
Drahé děti! Znovu vás vyzývám - následujte mne s radostí. Všechny vás chci vést ke svému Synu a vašemu Spasiteli. Nejste si vědomi, že bez Něj nemáte radost a mír, a ani budoucnost, ani život věčný. Proto, dítka, využijte tento čas radostné modlitby a oddanosti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
27. srpen 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Medjugorje Pilgrimages
Medjugorje Photos Music
2. září 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, jsem při vás, protože vám chci pomoci ve zvládání zkoušek, které tento čas očišťování před vás klade. Děti moje, jednou z nich je neodpouštět a nežádat o odpuštění. Každý hřích uráží Lásku a vzdaluje vás od ní – a Láska je můj Syn! Proto, děti moje, jestli chcete jít se mnou k míru Boží lásky, musíte se naučit odpouštět a žádat odpuštění. Děkuji vám.
30. srpen 2010 , Aktualizováno 3. září 2010 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Medjugorje News
 • V Medžugorji je veliký počet poutníků
 • Jako minulé roky je v Medžugorji v době prázdnin i vizionář Ivan
 • Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Medžugorji
 • Více než 100x přeletěla oceán, aby mohla být v Medžugorji - 27.08.2010
3. září 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Festival Mladifest, Wide screen
Youth Festival Medjugorje 2010 Song Every Nation
3. září 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest, Testimonies
Testimony Sister Samuela

The testimony of Sister Samuela, a Franciscan Sister of Slovakia

5. září 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Apparition Mirjana September 2010

An apparition of Our Lady of Medjugorje for Mirjana, 2. September 2010

11. září 2010 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Magyar
September Continues Big Number Of Pilgrims

Od doby co se v Medžugorji vede statistika o podaných svatých přijímáních, letošní srpen, překonal všechny dosavadní záznamy. Bylo podáno 326 500 svatých přijímání! Neobvykle vysoký počet poutníků ze všech zemí světa pokračuje dále i v uplynulých dnech měsíce září.

Informační kancelář již 1. září zaznamenala příjezd mnoha nových poutních skupin z Itálie, Slovenska, České republiky, Polska, Řecka, Maďarska, Německa, Rakouska, Španělska, Belgie, Irska a Libanonu. Každý z poutníků v sobě nosí své vlastní zážitky ze setkání s Medžugorjí. Mezi nimi vám tentokrát přinášíme zážitky čtyřiapadesátiletého kněze Francisca Verara z Panamy. Již 24 roků přijíždí na poutě do Medžugorje. V Panamě založil Radio Maria a v roce 1995 vystavěl kostel, který vypadá jako medžugorský. On říká: „V Panamě máme modlitební skupiny, které žijí medžugorskou spiritualitu. Už 7 roků máme stále klanění.

Od roku 1997 existuje zvláštní společenství, které se snaží žít poselství Královny míru. Vidím hojné plody Medžugorje ve své zemi. Máme dva kostely, které se nazývají Marie, Královny míru, a každým rokem máme výroční slavnost, 25. června. Medžugorje se stalo mým životem. Mír, lásku a radost, které jsem našel zde jsem nenašel na žádném místě na světě, i když jsem putoval do mnoha svatyní. V Medžugorji jsem prožil nejšťastnější dny svého života – svědčí tento kněz.

11. září 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Paranormal phenomena, Wide screen
Day Jeffrey Thompson Almost Died

What looked like a textbook operation left Jeff Thompson suspended between life and death.

18. září 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Documentary, Wide screen / Autor: Jeff Pettit
Miracle Medjugorje

On September 8th, the Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, Jeff Pettit released his second video on Medjugorje, called “The Miracle of Medjugorje.” The video, which is 50 minutes long, can be viewed for free in five 10-minute segments.

25. srpen 2010 , Aktualizováno 25. září 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Prof. Dr. Adalbert Rebic
Drahé děti! S velikou radostí vás chci i dnes znovu vyzvat: modlete se, modlete se, modlete se: Ať pro vás tento čas bude časem osobní modlitby. Během dne si najděte místo, kde se budete v usebranosti radostně modlit. Já vás miluji a všem vám žehnám. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. září 2010 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Prof. Dr. Adalbert Rebic
Drahé děti! Dnes jsem s vámi a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním míru a povzbuzuji vás, abyste ještě více žily svůj náboženský život, protože jste ještě slabí a nejste pokorní. Povzbuzuji vás, dítka, abyste méně mluvili a více pracovali na svém osobním obrácení, aby vaše svědectví bylo plodné. A ať váš život bude neustálá modlitba. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]