Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Stručná historie zjevení Panny Marie v Medžugorji » Zvláštní poselství - Stručná historie zjevení Panny Marie v Medžugorji

Stručná historie zjevení Panny Marie v Medžugorji

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
Obsah článku
  1. Stručná historie
  2. Poselství - obecný obsah poselství
  3. Zvláštní poselství
V Medžugorji (25 km od Mostaru v Hercegovině) již dlouhou dobu šest důvěryhodných svědků pod přísahou skálopevně tvrdí, že se jim počínaje dnem 24. 6. 1981 dodnes téměř každodenně zjevuje blahoslavená Panna Maria, jak tady lid s láskou říká - Gospa.

Zvláštní poselství

Kromě pěti - dá se říct - hlavních poselství, která Panna Maria přednesla v Medžugorji celému světu hned na počátku svých zjevení, začala 1. března 1984 předávat ještě zvláštní poselství. Přijímala je každý čtvrtek většinou vizionářka Marija Pavlovićová a byla určena pro medžugorskou farnost a pro poutníky, kteří do Medžugorje přicházeli. Panna Maria vybrala za své svědky a spolupracovníky kromě šesti vizionářů zvláště celou farnost a poutníky. To také vyjádřila hned ve své první výzvě: "Já jsem tuto farnost zvláštním způsobem vybrala a přeji si ji vést." Totéž opakovala i později: "Zvláštním způsobem jsem si vyvolila tuto farnost, která je mi milejší než ostatní, v nichž jsem ráda zůstávala, když mne Nejvyšší posílal." ( 21. 3. 1985 ) Panna Maria naznačila i důvod své volby: "Obracejte se nejdříve vy ve farnosti - to je moje druhé přání. Tak se budou moci obracet všichni, kteří sem budou přicházet." ( 8. 3. 1984 ) "Prosím vás, zvláště vás, členy této farnosti, abyste žili podle mých vzkazů." ( 16. 8. 1984 )

V prvé řadě je třeba, aby se svědky Mariiných zjevení a poselství stali samotní farníci a poutníci, aby se k ní potom spolu s vizionáři mohli připojit při uskutečňování jejích plánů obrácení světa a jeho smíření s Bohem.

Panna Maria dobře zná povahy a slabosti farníků a poutníků, s nimiž si přeje spolupracovat na spáse světa, a ví, že k tomu budou potřebovat nadpřirozenou sílu. Proto je vede k pramenům té síly. Nejdůležitějším a prvním pramenem je modlitba. Tu také téměř v každém svém napomenutí vroucně doporučuje. Po modlitbách zvláště doporučuje mši svatou ( 7. 3. 1985 , 16. 5. 1985 ), nepřetržitou pobožnost u Nejsvětější svátosti oltářní ( 15. 3. 1984 ). Také povzbuzuje k oddanosti k Duchu Svatému 2. 6. 1984 , 9. 6. 1984 , 11. 4. 1985 , 9. 5. 1985 , 16. 5. 1985 , 23. 5. 1985 ) a četbu Písma svatého ( 18. 10. 1984 , 14. 2. 1985 ).

Zvláštními výzvami, které předává medžugorské farnosti a poutníkům, chce Panna Maria svá první poselství z počátku zjevení v Medžugorji, určená celému světu, oživit a učinit pochopitelnými a přijatelnými pro všechny lidi.

Od 25. ledna 1987 dodnes dává měsíční poselství, a to každého 25. v měsíci místo každý čtvrtek, skrze vizionářku Mariju Pavlović. Tak to probíhalo až do dnes.

Dr. Ljudevit Rupčić
Profesor teologie a překladatel Písma svatého do chorvatského jazyka

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]