Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 1999

Drahé děti ! I dnes vás vyzývám k modlitbě. V tomto čase milosti ať je vám kříž ukazatelem cesty lásky a jednoty, skrze které přichází pravý mír. Proto, dítka, modlete se zvláště v tomto čase, aby se ve vašich srdcích zrodil malý Ježíš, tvůrce míru. Jenom modlitbou se stanete mými apoštoly míru v tomto neklidném světě. Proto, modlete se, dokud se vám modlitba nestane radostí. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. říjen 1999 (Měsíční)
25. prosinec 1999 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte