Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. října 1999

Drahé děti ! Nezapomeňte: toto je čas milosti, proto modlete se, modlete se, modlete se! Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. září 1999 (Měsíční)
25. listopad 1999 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte