Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. září 1999

Drahé děti ! Dnes vás znovu vybízím, abyste se staly nositeli mého míru. Zvláštním způsobem teď, když se říká, že je Bůh daleko, ale ve skutečnosti vám nikdy nebyl blíže. Vybízím vás, ať při četbě Písma svatého obnovíte modlitbu ve svých rodinách a prožíváte radost při setkání s Bohem, který nekonečně miluje svoje stvoření. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. srpen 1999 (Měsíční)
25. říjen 1999 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte