Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. srpna 1999

Drahé děti ! I dnes vás vybízím, abyste v barvách přírody oslavovaly Boha Stvořitele. On k vám mluví i skrze nejmenší květ o své kráse a hloubce lásky, kterou vás stvořil. Dítka, ať vám modlitba vyvěrá ze srdce jako čerstvá voda u pramene. Ať vám pšeničná pole mluví o milosrdenství Božím ke každému stvoření. Proto obnovte modlitbu díků za vše, co vám dává. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. červenec 1999 (Měsíční)
25. září 1999 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte