Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. února 1994

Drahé děti ! Dnes vám děkuji za vaše modlitby. Všichni jste mi pomohli, aby se co nejdříve skončila tato válka. Já jsem vám nablízku a modlím se za každého z vás a prosím vás: modlete se, modlete se, modlete se. Jenom modlitbou můžeme přemoci zlo a zachránit všechno, co si satan přeje zničit ve vašich životech. Já jsem vaše matka a miluji vás všechny stejně a přimlouvám se za vás před Bohem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
25. leden 1994 (Měsíční)
25. březen 1994 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte