Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. října 1991

Drahé děti ! Modlete se, modlete se, modlete se!
25. září 1991 (Měsíční)
25. listopad 1991 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte