Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 10. dubna 1986

Drahé děti ! Přeji si vás vyzvat, abyste rostly v lásce. Květ nemůže bez vody normálně růst. Tak i vy, drahé děti, bez Božího požehnání nemůžete růst. Potřebujete den po dni žádat o požehnání, abyste normálně rostly a abyste konaly své práce s Bohem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
3. duben 1986 (Týdenní)
17. duben 1986 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte