Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 6. března 1986

Drahé děti ! I dnes vás vyzývám, abyste se více otevřely Bohu, aby mohl skrze vás působit. Nakolik se vy otevřete, tolik plodů přijmete. Přeji si vás znovu vyzvat k modlitbě. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
27. únor 1986 (Týdenní)
13. březen 1986 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte