Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 16. května 1985

Drahé děti ! Volám vás k horlivější modlitbě a sledování mše. Přeji si, aby vaše mše byla prožitkem Boha. Přeji si říci zvláště mladým: Buďte otevření Duchu svatému, protože Bůh si přeje vás přitáhnout k sobě v těchto dnech, kdy působí satan! Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
9. květen 1985 (Týdenní)
23. květen 1985 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte