Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 9. května 1985

Drahé děti ! Ne, nevíte, kolik vám Bůh dává milostí. Vy se nechcete změnit v těchto dnech, kdy Duch svatý působí zvláštním způsobem. Vaše srdce jsou obrácena k pozemským věcem a ty vás zaměstnávají. Obraťte svoje srdce k modlitbě a žádejte, aby na vás sestoupil Duch svatý. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
2. květen 1985 (Týdenní)
16. květen 1985 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte