Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 21. března 1985

Drahé děti ! Přeji si vám posílat vzkazy a proto vás dnes vybízím, ať mé vzkazy prožíváte a přijímáte. Drahé děti, miluji vás. Zvláštním způsobem jsem vyvolila tuto farnost, která je mi milejší než ostatní, kde jsem ráda pobývala, když mne Nejvyšší posílal. Proto vás vybízím - přijměte mne, drahé děti, aby i vám bylo dobře. Poslouchejte má poselství! Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
14. březen 1985 (Týdenní)
24. březen 1985 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte