Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 14. února 1985

Drahé děti ! Dnes je den, kdy vám posílám vzkaz pro farnost. Ale celá farnost vzkazy nepřijímá a nežije podle nich. Já jsem smutná a přeji si, abyste mne, drahé děti, poslouchaly a abyste žily podle mých vzkazů. Každá rodina se musí modlit rodinnou modlitbu a číst Bibli! Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
7. únor 1985 (Týdenní)
21. únor 1985 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte