Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 20. prosince 1984

Drahé děti ! Dnes vás vyzývám, abyste udělaly něco opravdového pro Ježíše Krista. Přeji si, aby každá rodina ve farnosti přinesla na znamení oddanosti Ježíšovi po jednom květu do dne radosti. Přeji si, aby každý člen rodiny měl u jesliček po jednom květu, aby Ježíš mohl přijít a vidět vaši oddanost! Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
13. prosinec 1984 (Týdenní)
21. prosinec 1984 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte