Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. října 1984

Drahé děti ! Modlete se v tomto měsíci. Bůh mi každý den dovoluje, abych vám pomáhala milostmi, abyste se bránily proti zlu. Toto je můj měsíc. Já si vám ho přeji dát. Vy se jen modlete a Bůh vám dá milosti, které žádáte. Já vám k tomu napomohu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
18. říjen 1984 (Týdenní)
1. listopad 1984 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte