Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 2. června 1984

Drahé děti ! Dnes večer si vám přeji říci, ať se ve dnech této devítidenní pobožnosti modlíte za seslání Ducha svatého na své rodiny a na svou farnost. Modlete se, nebudete litovat. Bůh vám dá dary, kterými ho budete oslavovat do konce svého pozemského života. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
31. květen 1984 (Týdenní)
7. červen 1984 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte