Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 15. března 1984

I dnes večer jsem vám, drahé děti, zvláštním způsobem vděčna, že jste tady. Bez ustání se klanějte Nejsvětější svátosti oltářní. Já jsem vždy přítomna, když se věřící klanějí. Tehdy se získávají zvláštní milosti.
8. březen 1984 (Týdenní)
22. březen 1984 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte