Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. května 2023

Drahé děti! Zvu vás, abyste šly do přírody a modlily se, aby Nejvyšší hovořil ve vašem srdci a abyste pocítily sílu Ducha Svatého, abyste svědčily o lásce, kterou Bůh má ke každému stvoření. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás. Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání.
25. duben 2023 (Měsíční)
25. červen 2023 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte