Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. února 2018

Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás všechny vyzývám, abyste se otevřely a žily přikázání, která vám Bůh dal, aby vás ona vodila skrze svátosti na cestě obrácení. Svět a světská pokušení vás zkouší, a vy, dítka, hleďte na Boží stvoření, která vám On dal v kráse a pokoře a milujte Boha, dítka, nadevšechno a On vás bude vodit na cestě spasení. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. únor 2018 (Mimořádná)
2. březen 2018 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte