Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2017

Drahé děti! Dnes vám přináším mého syna Ježíše, aby vám dal svůj mír a požehnání. Všechny vás vyzývám, dítka, abyste žily a dosvědčovaly milosti a dary, které jste přijaly. Nebojte se! Modlete se, aby vám Duch Svatý dal sílu, abyste byly radostní svědci a lidé míru a naděje. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. prosinec 2017 (Roční)
2. leden 2018 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte