Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2013

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2013

Milost Mariiny přítomnosti


 

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2013

Drahé děti! Modlete se, modlete se, jenom se modlete, až se vaše srdce otevře do víry jako květ, který se otevírá teplým paprskům slunce. Toto je čas milosti, který vám Bůh dává mojí přítomností, ale vy jste daleko od mého srdce, proto vás volám k osobnímu obrácení a rodinné modlitbě. Ať je vám Písmo svaté vždy podnětem. Všechny vás žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Květ o kterém Panna Maria mluví ve svém poselství bychom mohli srovnávat s vlastním srdcem. Naše srdce žije natolik nakolik se otevře světlu, teplu a paprskům Božího srdce a lásce. Srdce je místo, kde se člověk setkává s Bohem.

Blahoslavená Panna Maria nám i tímto poselstvím, stejně jako v předcházejících, chce probudit touhu po Bohu, který je nejhlubší základ naší existence. Cesta k odhalování toho základu našeho života je modlitba. Modlitba nás otevírá a uvádí do skutečnosti víry a důvěry. Panna Maria využívá obraz z přírody, tedy květ. Květ může žít protože se otevírá paprskům a teplu slunce.

Tak tomu je i s naším duchovním životem. Naše otevírání srdce nenastane samo od sebe, mechanicky, podle nějakých předem určených zákonitostí. Otevírání srdce se děje ve svobodě, svobodným souhlasem naší vůle na Boží vyzvání a podnět. Setkání mezi Bohem a námi se děje vždy podle Boží iniciativy. Bůh stále koná první krok k nám, a očekává naší odpověď. Proto Ježíš říká: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ (Zj 3, 20).

Květ o kterém Panna Maria mluví ve svém poselství bychom mohli srovnávat s vlastním srdcem. Naše srdce žije natolik nakolik se otevře světlu, teplu a paprskům Božího srdce a lásce. Srdce je místo, kde se člověk setkává s Bohem.

Srdce je vnitřní skutečnost člověka, která je skrytá pohledům. Srdce se projevuje naším vnějším chováním, působením a řečí. Stejně tak i naše chování a slova mohou zakrýt to, co je v srdci. Člověk má tu strašnou schopnost mít dvě tváře. Jenom Bůh zkoumá a prověřuje srdce i ledví. Boha nemůžeme oklamat, jako můžeme oklamat člověka. Člověk se dívá očima, ale Bůh vidí co je v srdci.

Je nám potřebné hlouběji se zadívat do svého nitra, tj. do vlastního srdce. S lítostí musíme uznat, že obyčejně žijeme povrchně, na mělčině duchovního života. Sami sobě jsme neznámá, protože naše srdce je ospalé a uzavřené. Proto nás Panna Maria upozorňuje, že jsme daleko od jejího srdce. Protože žijeme v těle snadněji nás přitahuje to, co je vnější. Snadněji se přikloníme k tomu co můžeme vidět, slyšet a vnějšně zažít. Ježíš často upozorňuje svoje posluchače, že mají srdce uzavřené, tvrdé a váhavé k víře. To je srdce, které je formováno měřítky světa, které má své krátkodobé hodnoty odlišné od evangelijních. Cesta, kterou nám ukazuje a ke které nás vede blahoslavená Panna Maria je modlitba, která nás uvádí do víry. Modlitba a víra nejsou skutečnosti samy pro sebe, které existují jedna vedle druhé. Modlitba a víra jdou společně. Nakolik se modlím natolik i věřím a obráceně.

Současný člověk je nakažený neustálou aktivitou a potřebou být produktivní. V takovém ovzduší se od něho očekává, že musí ze sebe stále více dávat druhým. Co může dát? Můžeme dát jen to, co jsme sami přijali, co máme. Můžeme přijmout od Boha jen to, co si od něj vyprosíme. On nikdy nechce násilím vstupovat do našeho srdce, do našeho života.

Ježíš , který je Boží Syn, se také modlil, dokonce i za cenu spánku. Jestli chceme být Ježíšovi, pak na nás je, abychom prošli tou cestou, kterou nám On ukázal. A Ježíš nám ne jen ukázal cestu, nýbrž On je naše Cesta, Pravda a Život.

Pomozme naší nebeské Matce Marii aby nám mohla pomoci přivést nás k Ježíšovi, zdroji života a veškeré plnosti.

Modlitba

Panno Maria, díky Ti za Tvoji přítomnost a za Tvoji trpělivost s námi, Tvými dětmi. Díky Ti, že od nás neustupuješ ani tehdy, když jsme daleko od Tvého Srdce. Díky Ti za Tvé mateřské srdce, které nepřestane volat Tvé děti, které se ztrácejí ve výpočtech, tísních a povrchnosti vlastního života. Díky Ti, že neustáváš stále znovu vyslovovat svoje Ano Bohu. Díky Ti, za Tvé otevřené srdce, kterým nás Bůh i dnes volá a přitahuje k sobě.

Díky Ti za každé srdce, které se duchovně probudilo, prohlédlo a uzdravilo se skrze Tvojí přítomnost v Medžugorji. Ať se Tvoje slova, která nám sděluješ a která nám přicházejí z Tvého Neposkvrněného srdce dotknou našich ztísněných, tvrdých a uzavřených srdcí, abychom mohli odhalit plnost radosti, kterou nám Bůh chce darovat. Amen.

piše: fra Ljubo Kurtović


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]