Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. února 2013

Drahé děti! I dnes vás vybízím k modlitbě. Hřích vás táhne k pozemským věcem, a já jsem přišla abych vás vedla ke svatosti a Božím věcem, a vy bojujete a svoji energii ztrácíte v boji s dobrem a zlem, které je ve vás. Proto, dítka, modlete se, modlete se, modlete se, až se vám modlitba stane radostí a váš život se stane jednoduchou cestou k Bohu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství

2. únor 2013 (Mimořádná)
2. březen 2013 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte