Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2012

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2012

Odevzdejte svá srdce mému Synu


 

Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2012 - Zjevení pro Jakova Čolo

Medžugorský vizionář Jakov Čolo má zjevení již jen jednou do roka. I dnes měl zjevení, jak mu Panna Maria slíbila, že bude mít vždy 25. prosince až do konce svého života. Panna Maria dala následující poselství:
Drahé děti, darujte mi svůj život a úplně se mi odevzdejte, abych vám mohla pomoci pochopit svoji mateřskou lásku a lásku mého Syna k vám. Děti moje, já vás nesmírně miluji a dnes, zvláštním způsobem, v den narození mého Syna, chci každého z vás přijmout do svého srdce a váš život darovat svému Synu. Děti moje, Ježíš vás miluje a dává vám milost, abyste žily v jeho milosrdenství, ale mnohá vaše srdce zachvátil hřích a žijete v temnotě. Proto, děti moje nečekejte, řekněte ne hříchu, a svá srdce odevzdejte mému Synu, protože jenom tak budete moci žít Boží milosrdenství a s Ježíšem ve svých srdcích se vydat cestou spásy.

Mariina zjevení, její blízkost a poselství, jsou znamení, že Ona plní svojí mateřskou úlohu, kterou jí svěřil sám Ježíš na Kalvárii.

V poselství z 8. ledna 1987 prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović, Panna Maria řekla: „Drahé děti, přeji si posílat vám vzkazy i nadále, jenom ne, drahé děti, každý čtvrtek, nýbrž každého 25. v měsíci. Nastala doba, kdy se naplnilo co si můj Pán přál. Nyní vám posílám méně vzkazů, ale jsem i nadále s vámi.“ Už se stalo zvykem, že nám Panna Maria, počínaje 25. lednem 1987 každý 25 den v měsíci dává poselství, tentokrát tomu bylo jinak. Bylo to neočekávané. Při zjevení, jak svědčí vizionářka Marija Pavlović, Ježíš poprvé promluvil a řekl: „Já jsem váš mír, žijte moje přikázání.“ Byl to hlas Pánův, rozhodný, autoritativní, který vzbuzoval bázeň. To je novinka vzhledem k dosavadním zjevením. Ježíš ve vztahu k obsahu neřekl nic, co bychom už neznali z evangelií. Tímto chtěl jseště více zdůraznit důležitost prožívání jeho přikázání, která nás vedou k Němu, který je náš jediný mír.

V poselství, které Panna Maria sdělila prostřednictvím vizionáře Jakova nám zdůrazňuje význam předávání života do jejích rukou a jejího mateřského srdce. Jenom skrze tuto odevzdanost je možné pochopit a zakusit její lásku a lásku jejího Syna a našeho Spasitele. Maria je matka Ježíšova a matka naše. Úloha matky není jen v tom, aby nosila dítě devět měsíců pod svým srdcem, ale aby ho vychovávala a rodila duchovním způsobem den za dnem. Mariina zjevení, její blízkost a poselství jsou znamením, že ona plní svoji mateřskou úlohu, kterou jí svěřil sám Ježíš na Kalvárii. Ježíš zatímco visel na kříži, odevzdal do Mariiných rukou celé lidstvo skrze apoštola Jana. Ježíš myslel na nás i na kříži. Délka Mariiných zjevení mluví o tom, že Ježíš na nás myslí, záleží mu na nás a na naší spáse. Bůh skrze Marii po nás touží. I v těchto slovech poselství Panny Marie cítíme Boží touhu po nás. V tomto poselství nás Panna Maria nejen volá k modlitbě, ale nás i prosí. Ona, Nebeská Matka nás prosí, abychom brali její slova vážně a abychom je vložili do života. Maria nekoná senzační věci. Ona ráda pracuje ve skrytosti. Proto se doporučuje před tím než usneme, svěřit sebe a svůj život do její péče, svěřit se jí do rukou. Ona nás pomalu, ale jistě, chce skrze modlitbu utvářet, jako utvářela Ježíše, když Ho očekávala. Jestli najdeme svůj domov v jejím mateřském srdci, jestli jí darujeme svoji svobodu, potom nás bude moci utvářet, vychovávat a my se budeme takto den po dni stávat stále podobnějšími Ježíšovi. Tak se budeme moci stávat dětmi stejné matky.

Proto nás s touhou vybízí, abychom odevzdali svůj život do jejích rukou. Ta odevzdanost nenastane za jeden den ani za jeden rok. To je každodenní rozhodnutí a cesta za Ježíšem. Důležité je probudit v sobě touhu po Bohu a objevovat radost v hledání Boha. Ten, který zakusil radost Boží blízkosti a lásky ve svém životě, ten ho bude ještě více hledat a toužit po něm. Kdo pátrá a dychtí po Bohu, ten ho jistě najde.

Neexistuje život bez matky. Žít v Marii znamená, že máme matku a že jsme obklopováni její mateřskou láskou. Maria, jak jí vzýváme v litaniích, je branou nebeskou, kterou nám přichází Boží dobrota a milost. Za celé tyto roky zjevení k nám Bůh přichází skrze Marii, aby nám projevil svoji lásku hmatatelným a konkrétním způsobem. V tomto poselství k nám Panna Maria mluví mateřským srdcem do kterého se můžeme skrýt a kterému se můžeme svěřit. Nikdy nebylo slyšet, aby ona někoho opustila, kdo se k ní s důvěrou utíkal, kdo jí prosil.

Modlitba

Neposkvrněné početí, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a Matko úplné lásky, které Bůh chtěl svěřit celý plán milosrdenství, hle zde jsme u Tvých nohou, my ubozí hříšníci. Pokorně Tě prosíme, přijmi naše osoby, zcela, za svůj majetek a svoje vlastnictví. Působ v nás podle své vůle, v naší duši i v našem těle, v našem životě, v naší smrti i v naší věčnosti. Nakládej s námi, jak Ty chceš, aby se konečně naplnilo, co bylo řečeno o Tobě: Žena rozdrtí hlavu hada. Dej ať v Tvých přečistých rukách, tak bohatých milosrdenstvím, se staneme prostředky Tvé lásky, aby se tak rozšířilo království božského Srdce Ježíšova. Amen.

(Ůkon zasvěcení Panně Marii svatého Maksmiliana Maria Kolbeho, apoštola Armády Neposkvrněné)

fra Ljubo Kurtović
2. 1. 2013

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]