Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2012

Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás všechny vybízím, abyste obnovily modlitbu. Otevřete se svaté zpovědi, aby každý z vás přijal celým srdcem moji výzvu. Já jsem s vámi a chráním vás od zkázy hříchu, ale vy se musíte otevřít cestě obrácení a svatosti, aby vaše srdce hořelo z lásky k Bohu. Dejte mu čas a On se vám daruje, a tak ve vůli Boží odhalíte lásku a radost života. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství

2. listopad 2012 (Mimořádná)
2. prosinec 2012 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte