Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. června 2012

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. června 2012

Žijte modlitbu!


 

Poselství z Medžugorje, 25. června 2012

Drahé děti! S velikou nadějí v srdci vás i dnes volám k modlitbě. Když se modlíte, dítka, vy jste se mnou a hledáte vůli mého Syna a žijete ji. Buďte otevření a žijte modlitbu a v každém momentua ať ona je vám kořením a radostí vaší duše. Já jsem s vámi a přimlouvám za vás všechny před svým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Víra v Boha není možná, jestli že se člověk nemodlí. Nakolik se modlím natolik věřím. Modlitba a víra jdou společně. Když se člověk přestane modlit, i víra usychá, až zcela vyhasne.

Na třicáté první výročí svých zjevení nás Panna Maria znovu vyzývá k modlitbě. Od prvního dne zjevení jsou všechna její poselství protkána výzvami k modlitbě. Množství jejích výzev k modlitbě k nám mluví o životní důležitosti a potřebě modlitby. Panna Maria s námi, kdo jsme její děti, neztrácí naději, přesto množství těch, keří neslyší její hlas, které zve, ale nenutí, povzbuzuje, ale nehrozí. Ona neztrácí naději i tehdy, když se z lidského pohledu zdá, že je všechno zbytečné a nesmyslné. Ona doufá, protože se opírá o Boha, protože nám říká mateřská slova z Božího srdce, které chce spasit a darovat nám svoji milost a lásku.

V centru i tohoto Mariina poselství je výzva k modlitbě. Modlitba není jen tak něco vedlejšího v životě věřícího, ale bez modlitby není možné být věřící, křesťan. Bez modlitby „není možné být s Pannou Marií“ ani nemůžeme poznat a hledat vůli Boží ve svém životě. Modlitba je životní potřeba a ne jen nějaký zbožný skutek, který děláme.

Katechizmus Katolické Církve cituje sv. Alfonsa de Liguori: „Kdo se modlí bude jistě spasen, kdo se nemodlí je jistě odsouzen.“ Církev tím tvrdí, že člověk, který se modlí nemůže být zavržen. Nakolik se modlíme natolik i věříme. Modlitba a víra jdou společně. Když se člověk přestane modlit i víra usychá až vyhasne.

André Louf, cistercián, říká: „Kdysi člověk nepochyboval o modlitbě jako takové. Modlitba byla cvičení mezi ostatními cvičeními. Dnes se najednou všechno změnilo. Nevíme už jestli se modlíme, dokonce ani to, jestli je modlitba ještě možná. Někdy se zdála být příliš lehká, dnes vypadá neuvěřitelně těžká.“ Jisté je, že je modlitba Boží milost. Bůh začíná modlitbu v nás. Modlitba je i přikázání, které je potřeba naplňovat a hluboká potřeba ducha. Uvažování, vědomé a dobrovolné obracení se k Bohu. Jsou to dary, které přicházejí zhůry. Pravda, Pán je může dát i bez modlitby. On činí se svým dobrem to, co sám chce.

A což bychom měli hledět zlým okem na to, že On je dobrý a velkodušný? Což není první věc, kterou by bylo potřeba dělat – namísto abychom byli smutní z toho, že se nám zdá, že my jsme něco nedostali – abychom prosili toho, který nám může dát více než co si přejeme a na co myslíme? Je třeba si vyprošovat od Boha Ducha modlitby jako milost, vyprošovat si ho a tak i začínat s modlitbou.

Víme, že je nejtěžší lidi povzbudit, duchovně probudit, vzbudit jejich zájem o modlitbu. A právě v Medžugorji za uplynulých jedenatřicet roků se děje ten zázrak milosti, že se mnozí lidé duchovně probouzejí a prožívají potřebu modlitby a obrácení. To neznamená, že všichni, kteří přijdou do Medžugorje pociťují a prožívají potřebu modlitby a že se duchovně probudí. Jako je každá osoba určité tajemství, tak je i modlitba tajemství. To tajemství je hluboko skryté v hlubinách našeho srdce. Potřeba modlitby, kterou ve svých poselstvích tolik zdůrazňuje blahoslavená Panna Maria je nejhlubší touha našeho srdce.

Někde jsem četl jednu zajímavou větu: „V ráji pozemském se Adam modlil, jako dýchal“. Adam před hříchem byl v dokonalém souladu s Bohem, s Boží milostí. Proto jeho dýchání bylo modlitba, která ho spojovala s Bohem. Problémy vznikly, když byla hříchem ta nit zpřetrhána. Přesto zůstala trvalá touha a potřeba být v souladu s Bohem. Modlitba je rozhovor s Bohem. V samotném Bohu se nachází původní modlitba. Právě tajemství Nejsvětěší svátosti je v tom, že probíhá neustálý rozhovor mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým. Naše rozhovory jsou obyčejně povrchní, nebo jsou jenom tlachání, řeč bez obsahu. Vyměňujeme si povrchní myšlenky nebo dokonce i slovy někdy zakrýváme co myslíme.V samotném Bohu není jen úplná upřímnost, ale i úplné přijímání. To, co si Otec a Syn vyměňují nejsou jen myšlenky, ale oni vyměňují sami sebe. Ten neustálý dialog mezi Otcem a Synem je Duch Svatý. Jak říká sv. Bernard de Clairvaux: „Duch Svatý je samotný polibek lásky“. Bůh tím, že se stal člověkem zjevil nám, že je On ve své vlastní povaze dialog, modlitba. Bůh je ve své nejhlubší podstatě modlitba.

Panna Maria si nic jiného nepřeje než nás uvést do tajemství Nejsvětější Trojice, do tajemství Božího života, abychom vešli do živého vztahu s Bohem skrze modlitbu a tak v sobě měli z toho života, který nám Ježíš slíbil dát. Stojí za to, abychom začali od sebe a nečekali až se druzí začnou modlit, až se druzí začnou obracet, odpouštět a žít podle vůle Boží.

Svatá Kateřina Sienská na otázku, jak bojovat s nepořádkem ve světě odpověděla: „Nepořádek ve světě - to jsem já“. Bůh skrze naši modlitbu chce vstoupit do toho nepořádku a vést nás cestou dokonalosti. A neexistuje žádná jiná cesta kromě té ke které nás vede Panna Maria. Svatá Terezie Avilská potvrzuje Mariina slova a výzvy: „Existuje jen jedna cesta k dokonalosti, a to je molitva. Jestli vám někdo říká něco jiného, klame vás.“

Modlitba

Panno Maria, dnes si Tě vybírám v přítomnosti celého nebeského sboru za svoji Matku a Královnu. Odevzdávám Ti a zasvěcuji s veškerou oddanností a láskou své tělo a svou duši, všechna svoje vnitřní a vnější dobra a stejně i hodnoty mých dobrých skutků z minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Tobě odevzdávám plné právo nakládat se mnou a se vším co mi patří, bez vyjímky. Všechno ať je podle Tvé vůle k větší slávě Boží v tomto čase i na věčnosti. Amen.

(Úkon zasvěcení se Panně Marii podle sv. Ludvika Maria Grignona z Monfordu)

Mario, Matko naděje, modli se za nás!

Napsal: fra Ljubo Kurtović
Datum: 28.6.2012

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]