Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2012

Drahé děti! I dnes vás volám k modlitbě, a ať se vaše srdce, dítka, otevře k Bohu jako květ k teplu slunce. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství

2. duben 2012 (Mimořádná)
2. květen 2012 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte