Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. září 2011

Drahé děti! Volám vás, aby tento čas byl pro vás všechny časem svědectví. Vy, kteří žijete v lásce Boží a zakusily jste jeho dary, dosvědčujte je svými slovy a životem, aby byly druhým k radosti a povzbuzení ve víře. Já jsem s vámi a neustále se přimlouvám před Bohem za vás všechny, aby vaše víra byla stále živá a radostná a v lásce Boží. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství

2. září 2011 (Mimořádná)
2. říjen 2011 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte