Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. května 2011

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. května 2011


 

Poselství z Medžugorje, 25. května 2011

Drahé děti! Moje modlitba dnes je za vás všechny, kteří žádáte milost obrácení. Klepete na bránu mého srdce, ale bez naděje a modlitby, v hříchu, a bez svátosti smíření s Bohem. Zanechte hřích, a rozhodněte se, dítka, pro svatost. Jenom tak vám mohu pomoci a vyslyšet vaše modlitby a žádat přímluvu před Nejvyšším. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

Blahoslavená Panna Maria se nepřestává modlit a přimlouvat se za nás. Toto poselství začíná nejdůležitějším poselstvím, jak to jednou řekla, a to je výzva k obrácení. Ona nejlépe vidí duchovní stav svých dětí, protože se na ně dívá srdcem naplněným mateřskou láskou. Proto i v tomto poselství zaznívají slova, která jsou nám již známá a která jsme tolikrát slyšeli z jejího srdce. V těchto jejích slovech slyšíme ozvěnu prvních Ježíšových kázání: „Obraťte se, protože království nebeské je blízko!“ (Mt 4, 17).

Věřím, že je nám známé, že se máme neustále obracet a obnovovat na své cestě za Ježíšem. Obrácení je každodenní proces, protože máme slabou lidskou povahu, kterou potřebujeme napravovat. Proces obrácení a napravování některých zlozvyků, špatných sklonů a tužeb, trvá celý život.

V poselství z 25. listopadu 1998 nás Panna Maria vyzývá: „...Ať je vám svatá zpověď prvním činem obrácení, a potom, drahé děti, se rozhodněte pro svatost. Ať vaše obrácení a rozhodnutí se pro svatost začne dnes a ne zítra.“ I v tomto poselství nás Panna Maria vyzývá, abychom si uvědomili důležitost a potřebu svátosti smíření. Bez svátosti smíření není možné vstoupit do procesu obrácení. Ale svátosti nejsou magie, ale setkáním s živou osobou Ježíše Krista. Zpověď je zkušenost obrácení a obrácení je zážitek setkání. Písmo svaté je přeplněné zážitky takových setkání, která pro lidi znamenala nový a naplněný život. Bohužel se děje, že nejsvětější a nejdrahocennější záležitosti můžeme proměnit ve zvyk, povrchnost a návyk, a tak neprožijeme zpověď jako pravé setkání, které uzdravuje, zachraňuje a obnovuje náš život. Děje se, že se věřící vyzpovídají, ale ne obrátí a potom svátost sama nenaplní člověka mírem a radostí. Nebo se stává, že ti, kteří by se měli vyzpovídat ke zpovědi nepřicházejí, a ti, kteří přicházejí to vykonávají jen tak, aby to nebolelo a povrchně.

Mnoho se dnes mluví o krizi svátosti zpovědi. Ta krize je úzce spojená s krizí víry. Tam, kde víra slábne, chybí potřeba svátosti smíření nebo není chápán její význam. Jisté je, že nikdo se nemůže těšit z života ve hříchu. Nikdo není šťastný, protože hřeší. Každý se cítí být ukřižovaný mezi tím, co by si přál dělat a tím, co dělá. Tu zkušenost vylíčil samotný svatý Pavel. Pavel píše: „Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím... Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho!“

(Rim 7, 15. 24).

Jedině Ježíš zítězil nad silou hříchu, který přebývá v našich údech. Bez něj my nemůžeme nic. Ale ani Ježíš nemůže bez nás, bez našeho rozhodnutí, bez naší ochoty a touhy rozhodnout se a postavit se na jeho stranu. Přes všechny naše hříchy nás Bůh jako náš Otec nepřestává mít rád a nepřestává nás volat, abychom stále znovu zakoušeli, že jsme jeho milované děti. To koná dnes v této naší době, skrze Matku svého Syna Ježíše.

Je velmi významné co prožila a vyprávěla vizionářka Marija Pavlović: „Během modlitby jsem viděla jako na obraze třikrát jeden květ. Poprvé byl překrásný, svěží, plný květů. Radovala jsem se. Potom jsem viděla, jak je ten květ uzavřený, uvadl a ztratil krásu. Byla jsem z toho smutná. Potom jsem viděla, jak jedna kapka vody padá na uvadlý květ a on se otevřel. Znovu jsem ho uviděla v celé jeho prvotní svěžesti a kráse. Já jsem se snažila pochopit, co by ten obraz mohl pro mne znamenat, ale nedokázala jsem to. Proto jsem se rozhodla se zeptat Panny Marie při jednom zjevení. Řekla jsem jí: „Moje drahá Panno Maria, co znamená to, co jsem viděla při modlitbě? Co znamená ten květ?“ Panna Maria se usmála a řekla: „Vaše srdce je jako květ. Každé srdce je krásné, plné krásy. Ale když přijde hřích, květ uvadne a krása zmizí. Ta kapka, která padla na květ a oživila ho, znamená zpověď. Vy, když jste v hříchu, nemůžete pomoci sami sobě, ale pomoc musí přijít zvenčí.“

Věřím, že každý z nás prožil chvíle radosti, míru a ochoty k obětavé lásce pro druhé. Ale jsou i chvíle, kdy prožíváme vlastní srdce zbavené síly, zraněné a bez radosti a míru.

Berme vážně tuto mateřskou Mariinu výzvu k obrácení, abychom stále znovu zakoušeli dobrotu Otce milosrdenství a dobroty.

Modlitba:

Blahoslavená Panno Maria, díky ti za tvoje mateřská slova, kterými nás i v tomto poselství voláš na cestu Evangelia a svatosti. Modli se s námi a za nás, abychom měli odvahu a důvěru, otevřeným srdcem, klepat na dveře tvého mateřského srdce. Vypros nám upřímné pokání a uznání vlastních hříchů, abychom mohli zakusit všemohoucnost uzdravující lásky nebeského Otce.

Ty, Panno Maria, jsi pokorná služebnice Páně. Zažila jsi na sobě Boží pohled a síla Všemohoucího tě zastínila. Veliké věci ti učinil Nejvyšší. Vypros i nám, svým dětem, zážitek dobroty, velikosti a lásky Boží, abychom den po dni mohli postupovat kupředu po cestě obrácení. Amen.

Datum: 27.5.2011

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]