Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2011

Drahé děti! Jako příroda dává nejlepší barvy roku i já vás vyzývám, abyste svým životem svědčily a pomohly druhým, aby se přiblížili mému Neposvrněnému srdci, aby tak plamen lásky k Nejvyššímu vzplanul v jejich srdcích. Já jsem s vámi a neustále se za vás modlím, aby váš život byl odrazem ráje zde na zemi. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství

2. duben 2011 (Mimořádná)
2. květen 2011 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte