Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. března 2011

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. března 2011

Ať váš život je radostným prožíváním Boží vůle


 

Poselství z Medžugorje, 25. března 2011

Drahé děti! Zvláštním způsobem vás dnes chci vyzvat k obrácení. Ať ode dneška začnete nový život ve svém srdci. Děti, chci vidět vaše „ano“, a ať váš život je radostné žití vůle Boží v každém momentu vašeho života. Já vám dnes zvláštním způsobem žehnám svým mateřským požehnáním míru, lásky a jednoty v mém srdci a v srdci mého Syna Ježíše. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

V poselství z minulého měsíce nás Panna Maria vyzvala, abychom pracovali na svém obrácení. To je také nejdůležitější poselství, které nám předávala po celou dobu svých zjevení. Na potřebu a vážnost obrácení nás upozorňuje i na počátku tohoto svého poselství.

Obrácení vyžaduje proměnu, návrat na cestu, která vede k Bohu, zdroji radosti a života. Jenom Bůh může učinit vše nové. On se nikdy neopakuje. S Ním nikdy není nuda. Jenom On nám může darovat novost a plnost života. Panna Maria, Matka Ježíše, který je naše Cesta, Pravda a Život nás chce vést k té novosti, kterou v nás Bůh může uskutečnit. Boží výzvy k novosti života, ke svatosti a dokonalosti neustávají. Boží výzva očekává naší odpověď, naše ano, kterým Mu dovolíme, aby v nás naplnil svoji vůli.

Panna Maria nás vyzývá k radostnému prožívání Boží vůle v každém okamžiku našeho života. Není problém v poznávání Boží vůle v každém okamžiku našeho života. Není problém v poznávání Boží vůle, ale v tom, že Boží vůli neuznáváme za svoji vůli. Bůh se nám může jevit jako protivník, nepřítel, který nám chce vzít radost ze života. Může se nám zdát, že hledat a konat vůli Boží, znamená říci „sbohem“ šťastnému životu.

Bůh není nepřítel našeho života, ale je Ten, který nás tolik miluje, že ani svého vlastního Syna neušetřil, abychom my měli život v plnosti. Podstata naší víry a vztahu s Bohem není v tom, co my děláme pro Boha, ale co On udělal pro nás. Když tato pravda sestoupí do našeho srdce a zaplaví celou naší bytost, potom plnění vůle Boží bude radost a ne závazek, předpis nebo povinnost.

Pán Ježíš přijímal plně vůli svého Otce: „Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal“ (J 6,38). To je ideál ke kterému bychom měli neustále tíhnout. Podmínkou pro svatost je bezpodmínečná odevzdanost a důvěra v Boží prozřetelnost a lásku k nám. O odevzdanosti a důvěře v Boží lásku svědčí tak mnozí světci svým životem. Svatá Malá Terezie říkávala: „Už dlouho nepatřím sama sobě, plně jsem se odevzdala Ježíšovi. On si se mnou může dále dělat co chce.“

Abychom mohli radostně žít Boží vůli smíme a máme věřit, že je Bůh s námi ve všem co se nám děje a že jeho vůle může dát všemu smysl. Bohu nic nepomáhá, aby se prosadil a nic se neděje mimo něj. Jeho vůle může poušť proměnit v rozkvetlou zahradu, a to co se zdá být nesmyslné, dostává smysl.

Problém pro nás vzniká, když nepoznáváme Boží vůli v tom, co se nám děje. Nevěříme v Boží prozřetelnost skrze kterou se všechno obrací k dobrému těm, kteří milují Boha. (srov. Řím 8, 28).

Přes všechny potíže, které možná prožíváme, kříže, které nosíme, nebo neštěstí, která na nás dolehla, nás Panna Maria vyzývá k radosti. Nebeská Matka Maria vidí hlouběji, vidí Boha, který všechno obrací k dobrému, a proto má sílu nás vyzvat k radostnému prožívání Boží vůle. Slova Ruského monacha Silouana nám mohou posloužit jako zkouška způsobu našeho prožívání Boží vůle: „Jak můžeš poznat, že žiješ podle vůle Boží? Tohle je znamení: Jestli máš nějaký neřešitelný problém, to znamená, že jsi se neodevzdal plně Bohu, i kdybys věřil nevím jak, že žiješ podle jeho vůle. Kdo žije podle Boží vůle, nemá starosti o nic. Všechny svoje potřeby, jako i sebe sama, předává Pánu. Všechno vkládá do rukou Božích. Jestli nedostává to, co potřebuje, zůstává klidný, jako by to dostal. Nebojí se toho, co se stane, protože ví, že je všechno vůle Boží. Tak si udržuje mír v těle i v duši.“

Bůh je přítomný v každém okamžiku našeho života. Přítomen je ve všech na pohled banálních událostech, stejně jako v bolestech a radostech našeho života. Zná každý náš krok, ať jsme si toho vědomi nebo ne.

Panna Maria, která je blažená, protože věřila, ať nás vede cestou obrácení a radostného prožívání Boží vůle, které se i Ona sama zcela odevzdala.

Modleme se:

Panno Maria, prosím Tebe, služebnici Páně, protože jsi se plně oddala a radostně žila Boží vůli v každém okamžiku svého života, bolestném i radostném, dodej nám odvahu, přimlouvej se za nás, abychom i my mohli chodit cestou obrácení a okusit Boží novost a radost, kterou nás Ty, Matko chceš vést.

Pros za nás, Panno Maria, abychom mohli svoji vůli podřídit vůli Boží, protože jeho vůle je mír a život náš. V tomto postním čase, nám vypros, aby nás milost posílila, abychom mohli umírat sobě a žít Bohu, jako Ty. Ať naše cesta ke Vzkříšení je naplněná neustálou modlitbou, v radosti a vděčnosti, protože to je vůle Boží pro nás a pro naše posvěcení. Amen.

(Napsal: fra Ljubo )
Datum: 28.3.2011

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]