Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. února 2011

Drahé děti! Příroda se probouzí a na stromech je vidět první poupata, která přinesou překrásný květ a plod. Přeji si, abyste i vy, dítka, pracovali na svém obrácení a abyste byli těmi, kteří svědčí svým životem, aby váš příklad byl pro druhé znamením a podnětem k obrácení. Já jsem s vámi a před svým Synem Ježíšem se přimlouvám za vaše obrácení. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

Komentář k poselství

2. únor 2011 (Mimořádná)
2. březen 2011 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte